Sanja Merca

Serija slika - "Odraz intimnog"

Nastala tokom 2010/2011. godine.

Serija slika - "Odraz intimnog"

Nastala tokom 2009/2010. godine.

Izložba crteza, fotografija i videa "Prvo lice množine"

Narodni univerzitet Božidar Adžija, galerija "Ostrvo", Beograd
Picture

Serija crteža

Nastala tokom 2009./2010. godine.