Sanja Merca
2005 godine završila srednju umetničku školu "Bogdan Šuput" u Novom Sadu, smer slikanje.
Iste godine upisala Akademiju umetnosti u Novom Sadu, likovni departman,
smer slikanje na klasi prof. Dušana Todorovića.
Od 2009. godine akademski slikar.