Sanja Merca

Serija crteža - "Ženska intima"

Nastala tokom 2009./2010. godine.