Sanja Merca

Serija slika - "Odraz intimnog"

Nastala tokom 2009/2010. godine.