Sanja Merca

Serija slika - "Odraz intimnog"

Nastala tokom 2010/2011. godine.