Sanja Merca

Izložba crteza, fotografija i videa "Prvo lice množine" / Sanja Merča, Lazić Dusan, Luković Tijana / 2010

Narodni univerzitet Božidar Adžija, galerija "Ostrvo", Beograd